• zpracování projektových dokumentací pozemních a dopravních staveb
  • výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi
  • výkon činnosti technického dozoru staveb (TDS)
  • inženýrská činnost
  • zpracování výkazů a rozpočtů staveb

webmaster: i-Pages.cz 2015 /design: Dalibor Kovár - www.dakoart.cz