Politika kvality

Jsme inženýrská a projekční společnost, která od roku 2010 nabízí své služby v oblasti zpracování projektových dokumentací, inženýrské činnosti, výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a technického dozoru staveb.Vedení společnosti stanovilo následující politiku kvality:

- Uplatňovat a rozvíjet systém managementu kvality ve všech úrovních a činnostech organizace, neustále zlepšovat jeho efektivnost.

- Naplňovat potřeby a očekávání zákazníků včetně dalších zainteresovaných stran (dodavatelů, zaměstnanců a vlastníků) pro dosažení jejich spokojenosti.

- Zajišťovat neustálé vzdělávaní pracovníků k trvalému získání a zlepšování potřebných odborných znalostí.

- Být v souladu s právními a jinými požadavky.

- Zlepšovat komunikaci a vzájemně prospěšné vztahy s našimi zákazníky a dodavateli.

Zavřít menu